top of page
Kancelaria notarialna

Czynności prawne w naszej kancelarii

     Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

     W naszej kancelarii zależy nam na bezpieczeństwie obrotu, dlatego do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, każda sprawa stanowi przedmiot odrębnej analizy prawnej, zaś każdy klient jest zabezpieczany prawnie stosownie do potrzeb i warunków. W celu dokonania czynności prawnej (zawarcia umowy) wystarczy:

  • napisać do nas wiadomość e-mail z zapytaniem dotyczącym czynności lub przyjść osobiście do kancelarii (zalecamy przyjść z posiadanymi już dokumentami) w celu ustalenia jaka czynność jest projektowana (darowizna, sprzedaż, testament etc.), wyjaśniamy skutki prawne projektowanej czynności oraz przekazujemy wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej umowy (wizyta osobista w kancelarii przyspiesza ten proces),

  • następnie zgromadzone dokumenty należy do nas  przesłać lub dostarczyć w oryginale (najlepiej wcześniej umówić wizytę z notariuszem); na tym etapie mamy możliwość szczegółowo przeanalizować stan prawny oraz doprecyzować warunki i treść umowy (dane stron, cena, sposób płatności, data wydania), zbadać treść ksiąg wieczystych oraz wyznaczyć termin do zawarcia właściwej umowy - zazwyczaj nie dłuższy niż 3 dni (z doświadczenia zachęcamy do osobistej wizyty w kancelarii - ponownie skraca to cały proces oraz ułatwia przygotowanie czynności),

  • ostatnim etapem jest spotkanie się stron czynności u notariusza (lub pełnomocników stron) w celu zawarcia umowy (i jeżeli wcześniej zostały wysłane skany to dostarczenie również dokumentów w oryginale) - notariusz odczytuje akt notarialny, omawia jego treść, tłumaczy skutki prawne dokonanej czynności dla stron. Ostatnim krokiem jest podpisanie przez  strony aktu notarialnego, co jest równoznaczne z zawarciem umowy. 

bottom of page